180° perspectief vanaf midden voorbouwlijn, min of meer zicht vanop de straat. Van links naar rechts: materniteit (stukje van de aanbouw), huis van de abdis (achter de sparren), doorsteek (ook deels achter de sparren), G2, operastudio, stookplaats, pompstation en langszij de tuinmuur die het terrein begrensd aan de Bijlokekaai.