Een oude papierhandel krijgt een nieuwe toepassing.
Organisatie en circulatie van de bestaande kamers als uitgangspunt.