Inplanting van de nieuwe woning. Op één verdiep.
Rond en tussen de bomen. Als in een bos.