Hiermee komen we tot de ruimere opdracht.
De SIMA enerzijds. En de villa en de straat anderzijds.
 
Het masterplan.
   
De SIMA zelf.  
Onze ambities: begijnhof; omwalling – lees: ommuring; straat; plein – lees: open ruimte -.