l-blok

Ontwerpend onderzoek voor middelgrote bouwblokken binnen het kleinschalige woonweefsel Ledeberg.

l-blok: dienstencentrum ledeberg.