Het oorspronkelijke klooster; een sterke typologie verdient een sterk antwoord. En - wat meteen opvalt is dat die bestaande typologie sterk is door zijn eenvoud. Het is in die eenvoud dat het antwoord moet liggen.