De uitbouwen krijgen een andere plek. Een licht, helder volume.